Sterbefälle

Christine Telser

* 30.06.1959 11.05.2019
Zum Sterbefall

Andreas Kerschbamer

* 06.11.1968 25.04.2019
Zum Sterbefall

Claudio Palla

* 24.07.1955 19.04.2019
Zum Sterbefall

Hildegard Wwe. Negri geb. Scharrer

* 19.06.1933 19.04.2019
Zum Sterbefall

Klara Wwe. Leitgeb geb. Dorfer

* 01.06.1929 14.04.2019
Zum Sterbefall

Remo Cattacin

* 08.07.1949 14.04.2019
Zum Sterbefall

Silvano Volani

* 10.03.1939 03.04.2019
Zum Sterbefall

Hildegard Wwe. Gruber geb. Pircher

* 17.09.1927 04.04.2019
Zum Sterbefall

Franz Karnutsch Schrentewein Franz

* 24.08.1930 28.03.2019
Zum Sterbefall

Toni Pirhofer ehem. „Konventschoffer“

* 17.01.1930 26.03.2019
Zum Sterbefall