Sterbefälle

Gerda Marth geb. Ramschak

* 08.07.1924 10.04.2020
Zum Sterbefall

Josef Pöder

* 17.03.1929 04.04.2020
Zum Sterbefall

Heini Zuech – Obstvermittler

* 26.11.1927 27.03.2020
Zum Sterbefall

Josef Mair Obererhof

* 22.06.1945 25.03.2020
Zum Sterbefall

Christl Egger

* 07.04.1937 24.03.2020
Zum Sterbefall

Carolina Wwe. Reiner geb. Bortolotti

* 10.07.1928 22.03.2020
Zum Sterbefall

Anna Wwe Knoll geb. Egger

* 28.01.1920 21.03.2020
Zum Sterbefall

Marini Viktl

* 02.06.1937 17.03.2020
Zum Sterbefall

Isidor Greiter – Kofl Hof

* 23.10.1936 12.03.2020
Zum Sterbefall

Mena Wwe. Wechselberger geb. Lintner – Köstenholzer –

* 27.07.1923 10.03.2020
Zum Sterbefall